VÅRT MÅL

Förbättra modern svensk politik

Vi brinner för att upplysa om, och påverka allmänhet och politiker när det gäller modern svensk politik. Det kan vara allt från dagsaktuella politiska frågor men även mer långsiktiga områden som tex miljö- och energipolitik.
KORT OM OSS

Politiskt obunden påverkan

Vi anser att fakta och inte åsikter ska ligga till grund vid ställningstaganden som påverkar vårt samhälle. Informationen vi presenterar är politiskt obunden och bör ligga till underlag för en vidare politisk diskussion.

Energipolitik

Effektivare och hållbarare energianvändning är ett måste.

Miljöpolitik

Rädda planeten medan vi har chansen!

Spelpolitik

Sverige behöver en spelreglering.

Bostadspolitik

Politiker har varit för fega när det gäller svensk bomarknad.
Vi önskar att politiska beslut grundar sig på vetenskaplig grund och sunt förnuft snarare än känslor och politiska ideologier. En hållbar tillväxt som bryr sig om både människor och moder jord.
90
Projekt
724
Kaffekoppar
+ 2200
Debatter
25
Omnämningar

VÅRA PARTNERS

Vad de säger om oss

Prenumerera idag
Få vårt nyhetsbrev med upplyst info.