Det 13:e Energitinget är nu genomfört

Vi tackar alla som deltog under de två konferensdagarna! – Det var ett fullspäckat konferensprogram med 40 spännande sessioner.

Missade du tinget kan du ta del av uppladdade presentationer, cv, referat från årets Energiting och även föregående års ting på vår dokumentportal. Det går även att ta del av konferensprogrammet nedan

Stort tack och på återseende!

Logo

Hämta programmet som pdf-fil här

visits

Konferensen Sveriges Energiting är ett rikstäckande evenemang.

Konferensen

2011 fokuserades på de resultat som kommer fram ur allt arbete som läggs ned inom energiområdet, som t.ex. består av konkreta tjänster och produkter, som antingen nyligen introducerats på marknaden eller består av tekniska lösningar som redan är etablerade. Företag och aktörer fick möjlighet i större utsträckning – än under tidigare års Energiting – visa upp och demonstrera sina intressanta lösningar av olika energiproblem, samt diskuterade inom ramen för de olika sessionerna.

Som konferensdeltagare kunde man röra sig fritt mellan intressanta och spännande sessioner och ta del av olika utställares budskap. Mingel och underhållning avslutade konferensens första dag, den 21 mars.

Programmet i webbformat

21 mars 13.30 – Parallella sessioner

Öppen arena – 21 Mars

S
E
S
S
I
O
N
1 

 

Nya perspektiv för energibranschenOrdförande: Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost
Dags för nya perspektiv för energibranschen?Två småländska energibolag har förstått!
“Vi måste kunna nå alla potentiella kunder, vi har omedvetet haft ett smalt kundperspektiv förut”.Genom att delta i projektet “Nya perspektiv för energibranschen” har två energibolag i Småland börjat granska sitt kundbemötande utifrån mångfald och jämställdhet.
Varför vill man göra det?
Hur har man gått tillväga?
Vad förväntar man sig för resultat?
Energifrågor är fortfarande på många sätt manligt dominerade. Därför har Energikontor Sydost genomfört några projekt med fokus på genusfrågan. Syftet med projekten har varit att öka jämställdheten i energibranschen och på så vis få fram nya perspektiv och idéer. I projektet “Nya perspektiv för energibranschen” har två energibolag deltagit och med olika utgångspunkter påbörjat att jämställdhetsintegrera hela sin verksamhet.


LUNCH 12.30-13.30
Jämställdhetskonsult
Christina Ahlzén, Konsult
Personalchef
Lena Björkqvist, Växjö Energi
KAFFE 15.00-15.30
Debatt: Når du kunden?
Christina Ahlzén, Jämställdhetskonsult
En workshop som ger nya perspektiv

S
E
S
S
I
O
N
2 

 

Nyheter inom Energistandardisering
Ordförande: Karin Bagge och Annika Palm, SIS Swedish Standards Institute


LUNCH 12.30-13.30
KAFFE 15.00-15.30
Standarder får världen att fungera – information från SIS
Karin Bagge och Annika Palm, SIS Swedish Standards Institute
Nya svenska standarder för att klassa byggnaders energiprestanda?
Åsa Wahlström, CIT Energy Management AB
Standard för verifiering av energianvändning.
Stig Lundberg, Visem AB

Energisystem och samhälle från lokalt till globalt – 21 Mars

S
E
S
S
I
O
N
3 

 

Peak oil och ekonomin: är välstånd utan tillväxt möjligt?
Ordförande: Mats Lindqvist, ASPO Sverige


LUNCH 12.30-13.30
Betyder Peak Oil att vi får Peak Globalisering?
Kjell Aleklett, Uppsala Universitet
Hur påverkas scenarierna av ekonomiska faktorer?
Kristofer Jakobsson, Uppsala Universitet
Bank- och penningsystem för en hållbar, rättvis och meningsfull framtid.
Niklas Högberg, Nätverket för ekonomisk reform
KAFFE 15.00-15.30
Pengar, inflation och decivilisationsprocessen
Joakim Fagerström, Ludwig von Mises institutet i Sverige
Penningsystemet efter peak oil
Oscar Kjellberg, Fristående konsult, ekonom, Lokalekonomerna
Debatt: Energi och ekonomi – kan penningreform mildra effekterna av Peak Oil?
Mats Lindqvist, ASPO Sverige
Paneldiskussion/debatt om frågan peak oil och ekonomin: kan ett annorlunda penningsystemn förebygga effekterna av Peak Oil?
Oscar Kjellberg, Konsult, Bankekonom
Kjell Aleklett, Uppsala Universitet
Joakim Fagerström, Ludwig von Mises Institutet i Sverige
Niklas Högberg, Nätverket för ekonomisk reform
Kristofer Jakobsson, Uppsala Universitet

S
E
S
S
I
O
N
4 

 

Samverkan och drivkrafter mot ett hållbarare samhälle
Ordförande: Thomas Ögren, Preem AB
Sessionen kommer att beskriva olika utmaningar och behov av samverkan för att kunna producera och lansera mer miljöanpassade drivmedel på den svenska marknaden


LUNCH 12.30-13.30
Utmaningar för ett modernt drivmedelsbolag
Michael G:son Löw, Preem
Hållbara råvaror – finns Sveriges gröna drivmedel i skogen?
Olof Johansson, Sveaskog
Från råtallolja till råtalldiesel – så förädlar man kåda till grön diesel
Tomas Becker, Sunpine
Bioraffinering – så gör vi världens bästa standarddiesel
Sören Eriksson, Preem
Så väljer vi fordon och miljöanpassade drivmedel
Anders Endertorp, Dagab
KAFFE 15.00-15.30
Inledning – samverkan
Thomas Ögren, Preem
KNEG – ett nätverk inom näringslivet
Lars Mårtensson, Volvo lastvagnar
Samverkan och nätverk
Kjell Avergren, Trafikverket
Så testar vi framtidens bränsle DME
Lennart Pihlskog, Volvo Lastvagnar

S
E
S
S
I
O
N
5 

 

Nästa steg i näringslivets klimatarbete
Ordförande: Mattias Goldmann, Klimatexpert Tricorona
Arrangör: Hagainitiativet -företag för aktivt klimatansvarTrender i näringslivets klimatarbete. Vad gör de stora företagen just nu? Vad är nästa steg? Företag integrerar allt oftare klimatfrågan i den övergripande strategin och agerar för minskade utsläpp. Nästa steg är att företagen börja inspirera andra att göra detsamma. Ett steg till är att agera för att minska klimatpåverkan utanför företagens traditionella ansvar genom klimatpositiva initiativ som leder till beteendeförändringar hos kunder, leverantörer, anställda, konkurrenter och politiken. Detta kan leda till utsläppsminskningar som kan vara långt större än den egna verksamheten ger upphov till. Möt det nya företagsnätverket Hagainitiativet som vill visa att det är lönsamt för företag att göra goda affärer och samtidigt ta sitt klimatansvar.


LUNCH 12.30-13.30
Trender och insikter i näringslivets klimatarbete
Nina Ekelund, Program Director Hagainitiativet
Vi och våra kunder – så minskar vi vår klimatpåverkan
Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan/medlemsföretag Hagainitiativet
Små och stora steg för minskad klimatpåverkan
Johanna Schelin, Miljöchef Coca-Cola Enterprises Sverige/medlemsföretag Hagainitiativet
Så hjälper vi våra kunder minska sin klimatpåverkan
Åsa Domeij, Chef miljö och socialt ansvar Axfood/medlemsföretag Hagainitiativet
KAFFE 15.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
6 

 

Oändliga energi eller energi som ändlig
Ordförande: Ewa Larsson och Eva Hallström, Gröna kvinnor
Vad har Energi med Genus att göra?
Ewa Larsson , f.d riksdagsledamot, samhällsvetare och ordförande för Gröna kvinnor
Det föreligger ett demokratiskt underskott i energidebatten och maktordningen kring beslut om energi, den är tämligen enkönad. Det påverkar visionen kring framtida energival och infrastruktur.
Kärnkraftens förbannelse och vägen ur.
Solveig Ternström, f.d. riksdagsledamot, dramatiker och skådespelare
I ett avlångt glesbyggt blåsigt land, med nästan lika många soltimmar som Tyskland och vatten som redan är uppdämt, där produceras ca 40 procent av all el med kärnkraft som förutsätter uran och avger ett livsfarligt avfall.Omställning pågår, kommun efter kommun bygger för framtiden.
Eva Hallström Klimat- och energistrateg, Gröna kvinnor
Det finns möjligheter till energieffektiviseringar och förnyelsebar energi. En del klimatförhandlare tror att urandriven kärnkraft är klimatneutral energi. Kvinnor vill satsa på oändlig energi som sol, vind och vatten.


LUNCH 12.30-13.30
Vad har Energi med Genus att göra ? 
Ewa Larsson , f.d riksdagsledamot, samhällsvetare och ordförande för Gröna kvinnor
Kärnkraftens förbannelse och vägen ur
Solveig Ternström, f.d. riksdagsledamot, dramatiker och skådespelare
KAFFE 15.00-15.30
Omställning pågår, kommun efter kommun bygger för framtiden. 
Eva Hallström Klimat- och energistrateg, Gröna kvinnor

S
E
S
S
I
O
N
7
 

 

Klimatkompensera mera!
Ordförande: Nina Ekelund, Tricorona
Då och då hörs att klimatkompensation är ett sätt att köpa sig fri, men hur ser det ut i verkligheten? FN:s CDM-mekanism (Clean Development Mechanism) har idag förhindrat 1 miljard ton CO2e utsläpp i utvecklingsländer. Det tar tid för företag att genomföra åtgärder för att minska sina utsläpp, under tiden behöver de kompensera för sin klimatpåverkan. Samtidigt vill utvecklingsländerna att industriländerna möjliggör förnybar och energieffektiv teknik i deras länder.
Klimatkompensation genom CDM möjliggör allt detta.


LUNCH 12.30-13.30
KAFFE 15.00-15.30
Klimatkompensation ökar företagens klimatengagemang
Per Egstam, Tricorona
Om möjligheterna med miljöteknikexport genom CDM
Susanne Häfeli-Hestvik, Tricorona
Var gör klimatpengarna störst nytta?
Mattias Goldmann, Tricorona

Energieffektivisering – 21 Mars

S
E
S
S
I
O
N
8
 

 

Miljömärkta butiker och hus som tar klimatansvar
Ordförande: Veronica Eade, Miljömärkning Sverige AB
Miljömärkning Sverige driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle genom sina miljömärken Svanen och EU Ecolabel. Ett av våra prioriterade områden är energifrågor. På vårt seminarium möter du våra sakkunniga samt representanter från våra miljömärkta företag inom hus- respektive butiksbranschen.


LUNCH 12.30-13.30
Kl 13.15 Svanen antar klimatutmaningen – om Svanens klimat- och energikrav.
Jeppe Frydendal, Svanens nordiske LCA-expert
Kl 14 Den energieffektiva butiken 
Cecilia Ehrenborg Williams, affärsområdeschef, Svanen.
Kl 14. 20 Märk skillnaden- gör miljö och klimat till en konkurrensfördel! 
Karin Carlsson, marknadschef Svanen
KAFFE 15.00-15.30
Kl 15 Det energisnåla huset 
Veronica Eade , Svensk representant i projektgruppen för utarbetande av kriterierna för Nordisk Miljömärkning, tidigare anställd i Miljömärkning Sverige, idag energiexpert Svensk Byggtjänst
Kl 15.45 Byggbransch i förändring – en marknadsanalys över Svanenmärkta hus i Norden
Karin Carlsson, marknadschef Svanen
Kl 16 Hemlig programpunkt – ny licensinnehavare presenteras och gratuleras
Karin Carlsson, Miljömärkning Sverige
Kl 16.10 Hus med klimatansvar
Johnny Kellner, teknik- och miljöchef Veidekke
Kl 16.40 Framtidsvisioner – Svanens utveckling som klimatmärke
Jeppe Frydendal, Svanens nordiske LCA-expert
Kl 16.45 Tid för frågor och avslutning
Karin Carlsson, marknadschef Svanen

S
E
S
S
I
O
N
9 

 

Effektivisering fordrar mera verktyg och mindre snack.
Ordförande: Svante Axelsson, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen


LUNCH 12.30-13.30
Effektivisering – en blind fläck? 7 Politiska krav för ett energismartare Sverige
Svante Axelsson, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Effektivisering – grunden för ett hållbart energisystem
Anna Wolf, Energihandläggare, Naturskyddsföreningen
Bra och dåliga styrmedel
Hans Nilsson, Ordförande Energirådgivarna
Top Ten ger konsumentmakt
Jesper Petersson, Handläggare, Bra Miljöval el, Naturskyddsföreningen
Bra verktyg för energieffektivisering
Roland Jonsson, Energichef HSB
Vägen till Energineutralitet – ett inspirerande exempel
Andreas Molin, Doktorand, Linköpings universitet
KAFFE 15.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
10 

 

3.7 miljarder skattekronor om året i sjön – energieffektivisering med garanterad lönsamhet
Ordförande: Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation, och Stefan Sjölin, Schneider Electric
Energieffektivisering av befintliga fastigheter är lönsamt. Så lönsamt att leverantörer vågar skriva avtal med garanterade besparingar. Trots det visar nya beräkningar att 3.7 miljarder i skattekronor om året fortfarande går till byggnader som läcker värme och slösar elektricitet istället för till lönsamma effektiviseringar som dessutom sparar på miljön.Sessionen visar i siffror, fakta och konkreta exempel hur stor besparingspotentialen är, hur det går till och hur det redan har gjorts av många aktörer. Dessutom diskuteras den självklara frågan varför ännu fler ändå inte gör detta och vad som krävs för att kunna nå målet 50% till 2050.


LUNCH 12.30-13.30
Ursäkta vi släckte Landskrona – kronor, ören och kilowattimmar som redan har sparats och hur det går till
Stefan Sjölin, Affärsområdesansvarig Schneider Electric
Konkret exempel: Gavlefastigheter sparar energi, miljö och miljoner
Cathrine Holgersson, VD Gavlefastigheter AB
Konkret exempel: Mål, mätning och uppföljning – enkla medel och stora resultat genom energieffektivisering inom industrin 
Gustav Gustavsson, Energispecialist Schneider Electric
Konkret exempel: Säker, energisnål och lönsam drift av sjukhus
Jonas Larsson, Energistrateg Region Skåne
KAFFE 15.00-15.30
Marknaden för energieffektiviseringstjänster – status och utvecklingsmöjligheter
Christian Stenqvist doktorand, Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola
Debatt: Vem ansvarar för att slöseriet upphör? Hur kommer vi vidare för att uppnå 50% effektivare energianvändning till 2050?
Carl Mossfeldt, Tällberg Foundation
Varför går omställningen inte snabbare trots att potentialen är välkänd? Behöver det bli mer kännbart att äga fastigheter som läcker energi? Vem har egentligen ansvaret? Och är det realistiskt att nå 50% år 2050?

En expertpanel diskuterar ansvar, roller och initiativ för att driva på energieffektivisering i fastigheter. Klarar vi av utmaningen med befintliga sätt att arbeta eller är vi i behov av nya grepp? Vad krävs för att lyckas?
Madeleine Nobs, Skanska Miljonhemmet
Cathrine Holgersson, Gavlefastigheter AB
Christian Stenqvist, LTH
Stefan Sjölin, Schneider Electric

S
E
S
S
I
O
N
11 

 

Energieffektiv vägbelysning
Ordförande: Martin Strid, Trafikverket


LUNCH 12.30-13.30
13.30 Nytt ljus, ett utvecklingsprojekt (nyttljus.se)
Martin Strid, Trafikverket
14.00 Försök i Kalix med diodlampor, induktionslampor och plasmalampor på väg
Stefan Ericsson, Trafikverket
14.30 EU-projekt om intelligent anpassningsbar belysning (esoli.org)
Ingemar Johansson, Trafikkontoret, Göteborgs stad
+ ESOLI arbetsuppdrag WP3 
Lena Siewert, Kreativtljus
KAFFE 15.00-15.30
15.30 Effektstyrning med kabelsignaler (PLC), försök med Monolit
Stephan Mangold, Stiftelsen Chalmers industriteknik
+ En beställares erfarenheter av Monolit 
Joakim Frank, Trafikverket
16.00 Effektstyrning med radiosignaler (RF), försök i Göteborg
Niclas Norlén, Lumen Radio
Debatt: 16.30 Hur mycket ska det lysa? När?
(Martin Strid, Trafikverket)
Eleffektivisering på väg? Mycket står på spel; energi, klimat, kostnader, trygghet, trivsel, fauna. Hur mycket el går att spara med effektdämpning och tidsstyrd släckning? Vad krävs för att vi ska sänka elförbrukningen rejält?
Alexandra Charles, 1,6 miljonerklubben
Hans Nilsson, FourFact

Energi och byggnader/bostäder – 21 Mars

S
E
S
S
I
O
N
12 

 

Framtidens hållbara städer 13.30-15.00
Ordförande: Peter Örn, Delegationen för hållbara städer
Järvas miljonprogramsområde ska bli en viktig förebild i hållbar utveckling. Hur halveras energianvändningen i bostäderna? Ta del av satsningarna på förnybar energi, hållbara transporter samt ökad delaktighet och kunskap hos de boende.I Västra hamnen i Malmö byggs Sveriges största område med energieffektiva byggnader. Genom ett nära samarbete med byggherrar har långtgående hållbarhetslösningar kunnat förverkligas.Hur arbetar Umeå lokalt med hållbar stadsutveckling och hur kan erfarenheter av till exempel miljöteknik spridas till omvärlden?


LUNCH 12.30-13.30
Från miljonprogram till miljöprogram – Hållbara Järva
Lisa Enarsson, Miljöförvaltningen, Stockholms stad
Fullriggaren – hållbar stadsutveckling i Västra hamnen
Tor Fossum, Miljöförvaltningen, avd för stadsutveckling och klimat, Malmö stad
Hållbara Ålidhem och Umeås arbete med hållbar stadsutveckling 
Royne Söderström, Kompetensspridning, Umeå AB
KAFFE 15.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
13 

 

Modern Solenergi, integrerad i energismarta klimatlösningar. 
Ordförande: Robert Sundquist, S-Solar AB
Möjligheter och utmaningar i arkitektoniska energisystem.
Integrationsprocessen från stugans entréplan till 30 våningars hotell.
Möjligheter och utmaningar ur en teknisk aspekt.
Med integrerade lösningar blir investeringen låg, ofta under en 1 % av byggkostnaden men ger ca 50 % lägre energiförbrukning under byggnadens hela livslängd.
Resultaten blir lika goda sett ur ett miljö- och CO²- perspektiv.


LUNCH 12.30-13.30
Solenergi i arkitektoniska lösningar
Robert Sundquist, S-Solar AB
KAFFE 15.00-15.30
Multifunktionella solenergisystem
Lars Andrén, DrivKraft AB
Debatt: Paneldebatt med Branchföretag, Brukare, Arkitekter och föreskrivande led
Lars Andrén, DrivKraft AB
Sessionen avslutas med paneldebatt med Branchföretag, Brukare, Arkitekter och föreskrivande led.
Robert Sundquist, S-Solar AB
Charlotta Winkler, WSP
Bengt Simonsson, Teknikmarknad KTH

S
E
S
S
I
O
N
14 

 

Fjärrvärme och fjärrkyla i världen – en bro till minskat fossilbränsleberoende och minskad klimatpåverkan
Ordförande: Håkan Knutsson, SweHeat and Cooling
District Heating and Cooling – the best kept secret in the world.
Hur vi kan minska fossilbränsleberoendet, klimatförändringen samt skapa nya gröna jobb. Fjärrvärme och fjärrkyla är en av de tekniklösningar som snabbast och mest kostnadseffektivt kan minska världens CO2-utsläpp och fossilbränsleberoende. I Östeuropa finns ineffektiv värmeförsörjning, baserad på kolpannor, som kan minska förlusterna med upp till 50 %. Hälften av de smutsiga pannorna kan alltså stängas. Nästa steg, i Östeuropa men ännu mer i resten av den industrialiserade världen, är att öka verkningsgraden i elproduktionen. Dagens kondenskraftverk utnyttjar endast 1/3 av primärbränslet. Konvertering till kraftvärme utnyttjar 90 % av bränslet. Fjärrvärmen kan ersätta värme baserad på el, olja, gas och kol. Fjärrkyla kan ersätta elintensiva kylmaskiner.


LUNCH 12.30-13.30
SweHeat and Cooling – export av svensk miljöteknik. 
Håkan Knutsson, SweHeat & Cooling
Climate Bridge – hur fjärrvärme och fjärrkyla kan sänka världens CO2 utsläpp. 
Peter Anderberg, Logstor/SweHeat
Exportsamverkan i Ukraina – minst 10 ggr bättre klimateffekt än projekt i Sverige. 
Magnus Edin, Alfa Laval/SweHeat
Export av kunnande från svenska Energibolag.
Hans Bywall, Dala Energi/SweHeat
KAFFE 15.00-15.30
Storbritannien – Tillväxt inom Avfallsförbränning, fjärrvärme och fjärrkyla. 
Rutger von Essen, Exportrådet
Energileverantör och fastighetsägare minskar effekt- och energibehovet
Thomas Wildig, Ekofektiv
Disussion om ökad exportsamverkan
Håkan Knutsson, SweHeat and cooling

S
E
S
S
I
O
N
15  

 

Passivhus – högsta kvalitet och bästa komfort till lägsta totalkostnad
Ordförande: Simone Kreutzer, Tyréns AB


LUNCH 12.30-13.30
EU kraven och hur passivhus klarar målet
Anders Kyrkander, Kanenergi AB
Passivhuscertifiering med PHPP- beställarens kvalitetsgaranti för hela bygget 
Ingo Theoboldt, Passivhusbyrån
Energitänkandet i första skissen, lärdomar från passivhusworkshop på Chalmers
Anders Linde, Passivhuscentrum
Utbildning Certified Passive House Designer i Sverige
Sonja Ritscher, Tyréns AB
KAFFE 15.00-15.30
Det går att göra fina passivhus
Marcus Jansson, Horisont Arkiteker AB
Partneringprojekt med Passivhuskomponenter, flerbostandshus i Stockholm
Andreas Behm Fredin, Tyréns AB
Vägledning till passivhuslokaler i Sverige
Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB
Debatt: Kvalitetssäkring passivhus
Simone Kreutzer, Tyréns AB
Kvalitetssäkring passivhus:
upphandling,
projektering,
under byggnation,
PHPP beräkningshjälp och checklista passivhus

Ingo Theoboldt, Passivhusbyrån
Andreas Behm Fredin, Tyréns AB
Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB
Sonja Ritscher, Tyréns AB
Anders Kyrkander, Kanenergi AB

Energi och industri – 21 Mars

S
E
S
S
I
O
N
16 

 

Pyrolysis – the total picture
Ordförande: Alexandra Angelbratt, COWI AB
Pyrolysis, a process to produce bio-oil from lignocelluloses. In this session different technologies are discussed. What is the advantage and disadvantage of the process compared to other paths like gasification? Listen to financing aspects from a project owner point of view. Which applications and how to upgrade the bio-oil to vehicle fuel grade by using existing refinery capacity. In other words, Pyrolysis, the total picture.


LUNCH 12.30-13.30
Moderator 
Lennart Larsson , Cowi
RTP- Rapid Thermal Processing: A Proven Pathway to Renewable Liquid Fuel 
Monique Streff, Envergent Technologies
Biomass to liquid 
Gerhard Muggen, Btg-Btl
KAFFE 15.00-15.30
Upgrading of pyrolysis oils by catalytic hydrotreatment 
Erik Heeres, Rijksuniversiteit Groningen
A Pyrolysis project from a project owner point of view 
Dan Riise, CWC Biofuels
Pyrolysis – An overview 
Karin Van Der Salm, COWI AB

Energi och transporter – 21 Mars

S
E
S
S
I
O
N
17 

 

EU:s energiskattedirektiv – ödesstund för klimatet och bioenergin
Ordförande: Magnus Nilsson, European Federation for Transport and Environment


LUNCH 12.30-13.30
KAFFE 15.00-15.30
Översyn av EU energiskattedirektiv – avgörande för transporternas klimatpåverkan
Magnus Nilsson, European Federation for Transport and Environment
Framtida styrmedel för biodrivmedel och EU:s energiskattedirektiv
Alarik Sandrup, Lantmännen Energi

Cleantech – 21 Mars

S
E
S
S
I
O
N
18  

 

Syntetiska drivmedel
Ordförande: Andreas Eklund, EcoPar AB
Flytande syntetiska drivmedel och deras olika tillverknings-processer ger höga utbyten av drivmedel ur nästan vilka energiråvaror som helst.
De kan designas så att de passar helt vanliga, energieffektiva dieselmotorer. De kan i vissa fall göras mycket rena, varvid avgaserna blir renare, luktsvagare och mindre irriterande.
Världen rör sig mot en råoljebrist, vilket kommer att göra vanlig råoljebaserad bensin och dieselolja dyr.
Alternativa drivmedel behövs även av ekoomiska skäl.


LUNCH 12.30-13.30
Biobaserade, syntet-drivmedel ur jordbruksavfall till vanliga dieselmotorer
Andreas Eklund, EcoPar AB
Ultra-rena syntet-drivmedel till arbetsmaskin, lastbil, buss, m.m.
Andreas Eklund, EcoPar AB
Syntet-drivmedel ur avfall istället för sopförbränning; Ger mer intäkter
Andreas Eklund, EcoPar AB
KAFFE 15.00-15.30
Miljöorganisationen NOOW mot utsläpp av växthusgaser presenteras
Jan Govella, NOOW
Debatt: Alternativa drivmedel till helt vanliga dieselmotorer behövs – Höga dieselpriser förväntas
Andreas Eklund, EcoPar AB
Världen går mot en råoljebrist inom några år, säger bl.a. ASPO och International Energy Agency (IEA). IEA:s chefsekonom Faith Birol har uttryckt det offentligt. Då är det ännu angelägnare med alternativa drivmedel till de fordon som redan finns, t.ex. fordon med dieselmotorer som finns i: Långtradare, bussar, arbetsmaskiner, bilar, m.m. Alternativa drivmedel som ger renare avgaser, lägre CO2-utsläpp och som inte är framställda av råolja, kan framställas syntetiskt ur en mängd olika råvaror. Syntetiska processer ger höga utbyten av drivmedel, och är energisnåla.
Jan Govella, NOOW
Roland Davidsson, SERO

S
E
S
S
I
O
N
19  

 

Concentrating Solar Energy – heat, power and cooling for large buildings
Ordförande: Joakim Byström, Absolicon


LUNCH 12.30-13.30
Koncentrerad solenergi – el, värme och kyla för stora byggnader och närvärmenät
Joakim Byström, Absolicon Solar Concentrator
KAFFE 15.00-15.30
Solenergi för processvärme inom industrin
Joakim Byström, Absolicon Solar Concentrator

17.00 Mingel och underhållning

Mingel och underhållning av Liverpool avslutar konferensen första dag, den 21 mars.

Stockholms Stad


 

22 mars 09.00 – Parallella sessioner

Öppen arena – 22 Mars
S
E
S
S
I
O
N
20
 

 

Öppen arena


CCR, Carbon Capture & Recycling, 45 min
Jan-Gerhard Hemming, Royal Swedish Academy of Agriculture and
Lönsam kundorientering – från kundmätning till kundinsikt
Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex
KAFFE 10.30-11.00
Energilösningar – ett nytt sätt att agera
Tommy Lööf, Lunds Energikoncernen & Energykey
Kraft att förändra – hur Sverige kan få en folkrörelse för förnybar energi!
Yvonne Ruwaida och Valter Mutt, Författare till boken
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
21 

 

Affärssystem som tjänst med garanterad basfunktionalitet & Nya affärsmöjligheter med elektronisk fullmaktshantering
Ordförande: Mats Rosén, Zavann AB


Affärssystem som tjänst med garanterad basfunktionalitet! 
Claes Nilsson, Zavann AB
Ökat kundinflöde och nya affärsmöjligheter med elektronisk hantering av fullmakter.
Cilla Holmström, Zavann AB
KAFFE 10.30-11.00
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

 

Energisystem- och samhälle – från lokalt till globalt – 22 Mars
S
E
S
S
I
O
N
22 

 

Kärnkraft
Ordförande: Jonas Andersson, MILKAS


Kärnkraftens ursprung – bildspel om uranets väg till Oskarshamns kärnkraftverk (18 min)
Fredrik Loberg, Tidningen Östran, Oskarshamn (se www.nonuclear.se/loberg20100325-20110125uran)
Om bergen faller sönder – film om uranprospektering i Jämtland (34 min)
Klara Seger, Milkas
Debatt: Panelsamtal om Kärnkraftens ursprung – Kärnkraft, uranbrytning och kärnbränslekedjan
Kristina Nyström, Moderator
Samtal kring bildspelet om artikelserien Kärnkraftens ursprung och filmen Om berget faller sönder. Kärnkraft, uranbrytning och kärnbränslekedjan. Representanter från de politiska partiernas ungdomsförbund.
Olle Lundberg, Ung Vänster
Björn Lindgren, Grön Ungdom
Erik Scheller, Liberala ungdomsförbundet
Rickard Nordin, Centerpartiets ungdomsförbund
Jesper Lindholm, Socialdemokratiska ungdomsförbundet
KAFFE 10.30-11.00
Nuclear Pollution and Fraudulent Science – The Betrayal of Mankind by the Radiation Protection Agencies 
Paul Zimmerman, The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas) See http://www.nonuclear.se/zimmerman200908deception
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
23  

 

Renewable energy in Scandinavia from the trader´s perspective.
Ordförande: Kristian Gjerløv-Juel, Nordjysk Elhandel
Præsentationen kommer til at indeholde en kort præsentation af hvordan elmarkedet fungerer. Der kommer råd til hvordan investorer forholder sig til de store prisrisici i elmarkedet, samt til hvordan fornybar energi kan handles som alternativ til konventionelle produktionsformer. Endelig kommer der vurderinger af konkurrencesituationen og dens påvirkning af de fremtidige priser på den fornybare energi.Metoden bliver korte oplægsblokke med eksempler, som lægger op til diskussioner med publikum


Renewable energy in Scandinavia from the trader´s perspective 
Dirk Kaiser, Nordjysk Elhandel A/S
KAFFE 10.30-11.00
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
24 
 

 

Global Energianalys
Ordförande: Lars Linde, Innovation Hunters
GLOBAL ENERGIANALYS visar en samlad bild över alla världens energikällor. Den totala energikonsumtionen med procentuella fördelningar med avseende på olika energikällor. Stirlingmotorer för elproduktion
(småskaligt eller storskaligt) med sol eller biogas. Småskalig elproduktion med vertikalvindkraftverk. Kraftvärme med biogas eller nygammalt miljövänligt bränsle enligt nobelpristagaren professor Olah.


Småskalig bygglovsfri vindkraft och nygammalt miljövänligt bränsle
Daniel Ritter/ Claes Helgesson, Windforce AB/ Jabe Konsult AB
Debatt: Global Energianalys
Lars Linde, Innovation Hunters
Global energianalys med tonvikt på förnyelsebara bränslen framför allt småskalig elproduktion, solkraft och biobränslen, småskalig kraftvärme. Energilagring med nygammalt bränsle som framställs med koldioxid och egenproducerad vätgas. (Vätgasgruppen Göteborg). Vätgas produceras med stirlingmotorer som drivs i första hand med solenergi-paraboliska reflektorer eller med brännbar gas framför allt biogas.
Lars Linde, Innovation Hunters
Daniel Ritter, Windforce AB
Claes Helgesson, Jabe Konsult AB
KAFFE 10.30-11.00
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
25 

 

Samhälle och energismarta lösningar
Ordförande: Ewa Larsson och Eva Hallström, Gröna kvinnor
* Att göra husen energieffektiva och energismartaMia Torpe, miljöchef HSB, berättar om några goda exempel från HSB* Jämställdhetsanalys av beslut kring byggande.Ewa Larsson, samhällsvetare och ordförande Gröna kvinnor ger exempel på hur demokrati och jämställdhet ger miljövinster.

* Infrastuktur baserade på lokala behov och förnyelsebar energi.

* Eva Hallström, Gröna kvinnors klimatstrateg ger exempel på icke tärande och långsiktig mobilitet.


Hållbar stadsplanering – Vad kan Sverige lära av tyskt energismart byggande?
Ninni Löwgren, Tysk-Svenska Handelskammaren
Det goda exemplet att spara energi vid byggnation. samt klimatförhandlingarna
Mia Torpe, Miljöchef HSB
Jämställdhetsanalys av beslut kring byggande.
Ewa Larsson , f.d riksdagsledamot, samhällsvetare och ordförande för Gröna kvinnor
Infrastuktur baserade på lokala behov och förnyelsebar energi.
Eva Hallström, Gröna kvinnor
KAFFE 10.30-11.00
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

 

Energieffektivisering – 22 Mars

 

S
E
S
S
I
O
N
26 

 

Energieffektivisering


Att predicera energitjuvar. Presentation av en teoretisk analysmetod med fokus på produkters bruksfas. 
Sophie Thornander, Chalmers tekniska högskola
Vilka faktorer styr utfallet av ett energieffektiviseringsprojekt?
Stefan Källman, Siemens AB
KAFFE 10.30-11.00
Vad är lönsam energieffektivisering?
Stig Lundberg, VISEM AB Energy management
Livscykelkostnader – till vilken nytta för miljön och plånboken
Berit Goldstein, Miljökonsult B Goldstein
Energisimuleringar på gasokroma smarta fönster i svensk-japanskt samarbete
Andreas Jonsson, Uppsala universitet
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N

 

Nyheter inom Energistandardisering
Ordförande: Karin Bagge och Annika Palm, SIS Swedish Standards Institute


LUNCH 12.30-13.30
KAFFE 15.00-15.30
Standarder får världen att fungera – information från SIS
Karin Bagge och Annika Palm, SIS Swedish Standards Institute
Nya svenska standarder för att klassa byggnaders energiprestanda?
Åsa Wahlström, CIT Energy Management AB
Standard för verifiering av energianvändning.
Stig Lundberg, Visem AB

 

Energi och byggnader/bostäder – 22 Mars

 

S
E
S
S
I
O
N
27  

 

Bebyggelsens energi, tekniska status och energianvändning
Ordförande: Nikolaj Tolstoy, Boverket
Boverket har på uppdrag av regeringen genomfört en rikstäckande undersökning av byggnaders energianvändning, tekniska status och innemiljö, BETSI.Data samlades in genom besiktningar, mätningar, intervjuer, enkäter och ritningar. Besiktningar och mätningar genomfördes i cirka 1 800 byggnader i 30 kommuner under 2007-2008. Boende i bland annat de besiktigade bostadshusen har svarat på enkäter om hur de upplever inomhusmiljön och lämnat uppgifter om sin hälsa. Särskilt fokus har lagts på att få fram underlag om skador och bristande underhåll samt uppgifter för utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.Vad visar resultaten? Av miljöstörningar är buller det som påverkar flest människor. Fukt och mögel ses ofta vid besiktning, men det är relativt få husägare som svarat att de har besvär. Det är vanligare med byggnadsskador i småhus än i flerbostadshus. De flesta skador och bristande underhåll som registrerats bedöms dock inte som allvarliga.Uppgifterna i BETSI kan till exempel jämföras med ELIB (Elhushållning i bebyggelsen) en landsomfattande teknisk undersökning av inneklimatet i svenska bostäder som gjordes 1991-1992.


Statistiska urvalsundersökningar för att beskriva Sveriges byggnader -historik, bakgrund och syfte
Nikolaj Tolstoy, Boverket
Sveriges byggnader – resultat från projektet BETSI
Madeleine Hjortsberg, Boverket
Mögel och tilläggsisolering
Olle Åberg, Boverket
KAFFE 10.30-11.00
Buller, luftkvalitet och radon -hur ser innemiljön ut i våra bostäder
Joakim Thunborg, Boverket
Ventilationssystem, luftomsättning och OVK i våra bostäder
Bertil Jönsson, Boverket
Minskad energianvändning i bebyggelsen -förutsättningar, åtgärder och kostnader för att nå riksdagens miljömål om energi
Björn Mattsson, Boverket
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
28 

 

Passivhus – högsta kvalitet och bästa komfort till lägsta totalkostnad
Ordförande: Simone Kreutzer, Tyréns AB


Förskolan med passivhuskomponenter i Skellefteå
Kristian Nilsskog, Tyréns AB
Uppföljning första internationell certifierade passivhusförskola Skogslunden i Åkersberga, resultat efter första vintern
Simone Kreutzer, Tyréns AB
Passivhuskontor i Borlänge- smarta tekniklösningar för passivhuslokaler
Tommy Wesslund, EnerWex
Passivhus norr om polcirkeln – passivhuslösningar i Kiruna
Simone Kreutzer, Tyréns AB
KAFFE 10.30-11.00
NCCs väg till framgångsrika passivhus
Christian Johansson, NCC Teknik
Kunskap, byggteknik och samarbete resulterar i svensk passivhusleverantör
Michael Staffas, Bestahus AB
Passivhus i massivträ
Karin Franzén, Kaufmannhus AB
Debatt: Passivhuskomponenter i Sverige, hur långt har vi kommit?
Simone Kreutzer, Tyrens AB
Passivhuskomponenter i konstruktion och teknik. Vad behövs att utvecklas? Vilka produkter finns och hur kan man hitta de?
Michael Staffas, BestaHus
Tommy Wesslund, EnerWex
Karin Franzén, Kaufmannhus
Christian Johansson, NCC
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
29 

 

Energikalkyler och individuella mätningar i byggnader


Energikalkyler på webben
Georg Saros, Energivision Stockholm AB
Individuell värmemätning i svenska lägenheter
Arne Jönsson, KY-utbildningen
Individuel mätning och debitering IMD
Göran Svensson, Hyresgästföreningen, Riksförbundet
KAFFE 10.30-11.00
Large end use energy variations in apartment buildings: causes and solutions
Itai Danielski, Mid Sweden University
Miljöbedömning av energianvändningen i byggnader
Mauritz Glaumann, Högskolan i Gävle
Mätning och reglering av värme i flerbostadshus med kollektiv temperatur
Arne Jönsson, KY-utbildningen
Vi vet hur man hittar pengar i dina fastigheter
Stefan Källman, Siemens AB
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
30 

 

Energitjänster i praktiken


Eco2 Energy
Jonas Häggqvist, Eco2 Energy
Energitjänster – så här hjälper vi kunderna att inte köpa energi av oss
Mats Mårtensson, Göteborg Energi ab
Energitjänster i energibolag – med kunden i centrum
Kerstin Sernhed, Grontmij AB
KAFFE 10.30-11.00
Steget före med prognosstyrning!
Johan Björling, eGain Sweden AB
CultureBee – Trådlöst System för Energibesparing i Kulturhistoriska Byggnader
Shaofang Gong, Linköpings Universitet
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
31 

 

Carbon Zero, koldioxidnegativt byggande med EKOMER
Ordförande: Hillevi Kuhne, Karlsonhus AB
KarlsonHus lanserade redan 2006 sitt klimatsmarta huskoncept EKOMER. Idag, 2011, har många småhustillverkare börjat arbeta mot energieffektivare hus, men det är fortfarande få småhustillverkare som tar hänsyn till ur deras hus i övrigt påverkar miljön. Med EKOMER får konsumenten ett koncept som omfattar hela huset, från den välisolerade bottenplattan, till väggarna med effektiv cellulosaisolering och solfångarna på taket. EKOMER sparar inte bara konsumentens pengar utan även på miljön. EKOMER använder naturliga material som är återvunna och eller återvinningsbara. Resultaten från en livscykelanalys utförd av IVL visar att EKOMER-husen faktiskt är koldioxidnegativa.


Inledning: EKOMER bakgrund och utveckling samt samarbetet med Miljösmarta Hus i Småland.
Hillevi Kühne, KarlsonHus
Hur blir ett hus Energy Zero och Carbon Zero?
Kennet Karlsson, KarlsonHus
Hasopor, ett återvunnet och återvinningsbart isolermaterial
Stefan Nordahl, Hasopor
Isocell, klimatskalet och miljövänlig isolering. 
Andreas Östlund, Miljöbyggsystem
EKOMER, ett flexibelt system. 
Varis Bokalders, Arkitekt
Den ultimata uppvärmningen. 
Åke Hjort, Euronom
Vad visar beräkningarna?
Kennet Karlsson, KarlsonHus
EKOMER från en säljares perspektiv
Robert Mellin, Hussäljare
Avslutning och sammanfattning
Kennet Karlsson, KarlsonHus
KAFFE 10.30-11.00
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

 

Energi och industri – 22 Mars

 

S
E
S
S
I
O
N
32  

 

Energieffektivisering i industrin


KAFFE 10.30-11.00
Energy Management, en ständig förbättringsprocess
Jos Klein Woud, Siemens AB
Lastprofilbaseradprestandaoptimering av ångturbiner
Michael Mazur, Siemens Industrial Turbomachinery
Energieffektiviserande drivsystem
David Wiik, Siemens AB
Erfarenheter från Energieffektivisering inom industrin
Martin Lindström, Dynamate Industrial Services
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

 

Energi och transporter – 22 Mars

 

S
E
S
S
I
O
N
34  

 

Energieffektivisering av transporter genom ny teknik, styrmedel och beteendeförändringar


Så förbättrar ett svänghjul elfordons prestanda
Johan Lundin, Uppsala universitet
New applications for biogas in transport –lessons from Sweden & the Netherlands 
Age Van der Mei, Duinn
KAFFE 10.30-11.00
Att leva med en laddhybrid – hur är det?
Sara-Linnéa Östervall, Vattenfall Power Consultant
Uppfatta – förstå – agera: Utformning av “eco-driving support systems”
MariAnne Karlsson, Chalmers tekniska högskola
Energieffektivare vägutformning
Svante Berg, Ramböll Sverige AB
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
35 

 

Transporter med biogas och andra alternativa bränslen
Ordförande: Björn Hugosson, WSP Analys & Strategi


Biogas som bränsle i Europa – projekt Biogasmax
Björn Hugosson, WSP
Stockholms stads strategi för biogas
Milla Sundström, Miljöförvaltningen i Stockholm
Så får man ut mer biogas ur en befintlig anläggning
Cajsa Hellstedt, WSP
KAFFE 10.30-11.00
Heavy duty electrical transport- Pilots and new global markets 
Harris Stamatopoulos, Duinn Svensk Filial
Svenskt flygbränsle för Stockholm-Arlanda Airport
Tomas Ekbom, Grontmij AB
Marknaden för biogassubstrat – nu och i framtiden
Michael Mc Cann, Vattenfall Power Consultant
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
36  

 

Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel – från åker till tank
Ordförande: Alarik Sandrup, Lantmännen Energi
Från den första januari 2011 tillämpas EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Hållbarhetskriterierna har sin grund i EU-direktivet om främjande av förnybar energi och är införda för att garantera påtaglig klimatnytta med biodrivmedel samt att råvaran inte kommer från skyddsvärda marker med högt kolinnehåll.Enligt direktivet måste hållbarhetskriterierna vara uppfyllda för att användningen av biodrivmedel ska kunna räknas in i det bindande målet på 10 % förnybar energi av den totala energianvändningen i transportsektorn. Dessutom är endast biodrivmedel som uppfyller kriterierna berättigade till skattebefrielse eller andra styrmedel som finns för att gynna dem.Hur fungerar tillämpningen av hållbarhetskriterierna i praktiken och vad innebär implementeringen för inblandade aktörer? Bidrar hållbarhetskriterierna till att spelreglerna förändras på drivmedelsmarknaden?Välkommen till ett seminarium som belyser dessa frågor med representanter från myndigheter, oljebolag och biodrivmedelsproducenter.


Lantmännen Energi önskar deltagarna välkomna 
Alarik Sandrup, Lantmännen Energi
Energimyndighetens roll i implementeringen av EU:s hållbarhetskriterier i Sverige
Paul Westin, Energimyndigheten
Implementeringen av hållbarhetskriterier för biodiesel 
Anders Hultgren, Perstorp BioBroducts AB
Lantmännens arbete med implementeringen av hållbarhetskriterierna 
Per Erlandsson, Lantmännen Energi
KAFFE 10.30-11.00
Statoils arbete med hållbarhetskriterier för biodrivmedel
Sissel Dyrhaug, Statoil
Preems arbete med hållbarhetskriterier för biodrivmedel
Sören Eriksson, Preem
Ett svenskt och internationellt perspektiv på hållbarhetskriterierna. Vad händer framöver? 
Sven-Olov Ericson, Närningsdepartementet
Debatt: Paneldiskussion med dagens föredragshållare.
Alarik Sandrup, Lantmännen Energi
Per Erlandsson, Lantmännen Energi
Paul Westin, Energimyndigheten
Anders Hultgren, Perstorp BioProducts AB
Sissel Dyrhaug, Statoil
Sören Eriksson, Preem
Sven-Olov Ericson, Näringsdepartementet
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

 

Cleantech – 22 Mars

 

S
E
S
S
I
O
N
37 

 

Ska jag tanka Etanol?


Rapportpresentation: Ska jag tanka etanol?
Semida Silveira, KTH
Debatt: Rapportpresentation: Ska jag tanka etanol
Mattias Johansson, FORES
Ska konsumenter som vill agera miljövänligt köra fordon som drivs på etanol? Sänks verkligen utsläppen när folk tankar E85 istället för bensin? Och riskerar en ökad etanolproduktion att ta mark i anspråk som istället kunde användas till att odla livsmedel?

Välkomna till presentation och paneldebatt.

FORES presenterar en studie av KTH-professorn Semida Silveira som syftar till att nyansera debatten och slå hål på några av myterna kring användandet av etanol. Här ges exempel på vad samhället vinner på en ökad produktion och användning av etanol inom transportsektorn, såväl för miljön som för ekonomin. Likaså visar den på de positiva effekter etanolen har i de utvecklingsländer där främst sockergrödor odlas, särskilt vad avser en modernisering av jordbruks- och industrisektorerna. I ett särskilt avsnitt diskuteras också industriländernas generella behov av en högre tillgång till alternativa drivmedel.

Studien ser positivt på en utbyggd produktion av etanol som drivmedel, men betonar tydligt att det inte får vara den enda vägen framåt. Behövliga satsningar inom etanolindustrin ska inte utesluta eller ske på bekostnad av utvecklingen av andra förnybara bränslen.

Semida Silveira, KTH
Björn Carlén, VTI
Jacques Wallner, Dagens Nyheter
Per Ankersjö, (C) Stadsmiljöborgarråd, Stockholms sta
KAFFE 10.30-11.00
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
38 

 

Cleantechlösningar för energieffektivisering


Energisparsystem för belysning
Mårten Dahlstedt, TD Light
Planering för energieffektivare väg- och gatubelysning
Annika Jägerbrand, VTI
KAFFE 10.30-11.00
Vi måste skapa ökad förståelse för cellulosabaserad etanol i det svenska transportsystemet
Lars Fritz, NBE Sweden AB
KLIMP för biogas – en succé?
Daniel Tamm, BioMil AB
Förlustfri säsonglager av solvärme.
Julius Eyem, Instchemas AB
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
39 

 

Cleantech för framtiden


KAFFE 10.30-11.00
Artificiell Fotosyntes:Vi är nästan där.
Björn Åkermark, Organisk kemi, Stockholms Universitet
Utveckling från kW- till MW maskiner ger vindkraften konkurrenskraft
Hans Carlsson, Siemens AB
Transportation of Biofuel to Biomass heatingplants in Europe
Gerald Petschner, Innofreight Speditions GmbH.
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

S
E
S
S
I
O
N
40 

 

Teknik och lösningar för framtidens biogassystem, BioMil AB
Ordförande: Marita Linné, BioMil AB


Förhydrolys och förbehandling av biogassubstrat för hygienisering och effektivare biogasproduktion
My Carlsson, AnoxKaldnes
Havet som biogasproducent och hur tillgodogör man sig näringsämnena
Marita Linné, BioMil AB Gunnar Thelin, Ekobalans AB
Möjligheterna till att utnyttja den lantbruksbaserade biogaspotentialen – har vi kommit igång? Hur utnyttjas den bäst?
Martin Fransson, BioMil AB
Energiflöden i biogassystem med bränsleceller och gasuppgradering
Daniel Tamm, BioMil AB
KAFFE 10.30-11.00
LUNCH 13.00-14.00
AVSLUTNING – Teater Beyond Green 14.00-15.30

Medverkande organisationer

1,6 miljonerklubben Absolicom
Alfa Laval AnoxKaldnes
ASPO Sverige ATON Teknikkonsult AB
Axfood Bengt Dahlgren
Bestahus AB BioMil AB
Boverket Btg-Btl
Carlo Gavazzi Chalmers tekniska högskola
Coca-Cola Enterprises COWI AB
Dala Energi Delegationen för hållbara städer
DrivKraft AB Duinn Svensk Filial
Dynamate Industrial Services Eco2 Energy
EcoPar AB Ekobalans AB
Energikontor Sydost Energivision Stockholm AB
EnerWex Envergent Technologies
Exportrådet FORES
Fristående konsult, ekonom, Lokalekonomerna Gavlefastigheter AB
Grontmij AB Gröna kvinnor
Göteborg Energi ab Hagainitiativet
Horisont Arkiteker AB Hyresgästföreningen, Riksförbundet
Högskolan i Gävle Ideelic
Innofreight Speditions GmbH Innovation Hunters
Instchemas AB Jabe Konsult AB
JAK Medlemsbank Kanenergi AB
Karlsonhus AB Kaufmannhus AB
Klimatexpert Tricorona Kompetensspridning, Umeå AB
Kraft att förändra – hur Sverige kan få en folkrörelse för förnybar energi! Yvonne Ruwaida, Författare till boken Kreativtljus
KTH KY-utbildningen
Lantmännen Energi Linköpings Universitet
Logstor Ludwig von Mises institutet i Sverige
Magnus Nilsson Produktion Mid Sweden University
Miljöförvaltningen, avd för stadsutveckling och klimat, Malmö stad Miljöförvaltningen Stockholm stad
Miljökonsult B Goldstein MILKAS
Naturskyddsföreningen NBE Sweden AB
NCC Nordjysk Elhandel
Nätverket för ekonomisk reform O2
Organisk kemi, Stockholms Universitet Passivhusbyrån
Passivhuscentrum Preem AB
Ramböll Region Skåne
Rijksuniversiteit Groningen Royal Swedish Academy of Agriculture
Schneider Electric Siemens AB
Sockholm stad S-Solar AB
Strateco Utveckling AB Svanen
Svanens nordiske LCA-expert SweHeat and Cooling
Svensk Byggtjänst Svenskt Kvalitetsindex
TD Light The Swedish Environmental Movement’s Nuclear
Trafikkontoret, Göteborgs stad Trafikverket
Tyréns AB Tysk-Svenska Handelskammaren
Tällberg Foundation Uppsala Universitet
Uppsala universitet Vasakronan
Vattenfall Power Consultant Windforce AB
VISEM AB Energy management WSP
WSP Analys & Strategi VTI
Zavann AB

banner

Årets energiting bestod av sju arenor: Tranporter, Cleantech, Industri, Byggnader, Samhälle, Effektivisering och Öppen Arena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *